Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Minne vie huleveden tie?
Minne vie huleveden tie?

Minne vie huleveden tie?

Mitä paremmin sade- ja sulamisvedet eli hulevedet ovat hallinnassa, sitä varmemmin vältytään katujen tulvimiselta.

Kolea ja kostea viime kesä koetteli Tamperetta muutaman kerran hurjilla kaatosateilla. Eri puolille kaupunkia, muun muassa Hatanpään valtatielle, muodostui valtavia lammikoita. Vettä kaduilta pois kuljettavat viemäriaukot ja -putket eivät pystyneet vetämään poikkeuksellisen suuria vesimääriä.

Mitä tiiviimmin alue on rakennettu ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista ei päästä vettä läpi, kuten asvaltti, sitä enemmän ja nopeammin hulevesiä muodostuu.

– Aina kun joku ongelmapaikka ilmenee, siihen yritetään keksiä ratkaisu joko rakentamalla lisää kaivoja tai isontamalla viemäriputkia. Muutos ei tule nappia painamalla, sillä keskellä kaupunkia ei päästä heti rakennustöihin, kertoo verkostopäällikkö Pekka Laakkonen Tampereen Vedestä.

Vastuu siirtymässä pois vesilaitokselta

Tampere kasvaa, yhdyskuntarakenne tiivistyy ja ilmastonmuutos aiheuttaa yhä useammin rankkasateita. Kaikkien näiden vuoksi hulevesiä on jatkossa hallittava aiempaa kokonaisvaltaisemmin perinteisen poisjohtamisen sijaan. Ne on otettava huomioon jo maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa, mikä vaatii aikaisempaa enemmän resursseja ja hulevesien hallinnan osaamista.

– Tulvareitit pitää ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa, sillä jälkikäteen niitä on vaikea rakentaa. Hulevesien pitää päästä maata pitkin jonnekin, missä eivät aiheuta ongelmia, Laakkonen sanoo.

Suunnitelmissa on siirtää vastuu hulevesiviemäröinnistä Tampereen Vedeltä Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueelle vuoden 2018 alusta lähtien, mikäli kaupunginhallitus ja -valtuusto sitä puoltavat. Päätös asiasta tehtäneen marraskuussa.

Tulvareitit pitää ottaa huomioon jo kaavoitusvaiheessa, sillä jälkikäteen niitä on vaikea rakentaa.

Tampereen Vesi vastaisi edelleen hulevesiviemäreiden kunnossapidosta ja kiinteistön omistaja tai haltija hulevesien hallinnasta kiinteistönsä alueella.

Tampereen kaupunki on päivittämässä hulevesiohjelmaansa ja mahdollisesti ottamassa käyttöön kiinteistökohtaista hulevesimaksua, mikäli vastuut muuttuvat. Alustavien laskelmien mukaan maksu olisi esimerkiksi omakotitalosta keskimäärin noin 50 euroa vuodessa.

Tampereen Veden asiakkaat maksavat tällä hetkellä hulevesistä jätevedenkäyttömaksuissaan.

Pääasiassa puhdasta luonnonvettä

Tampereella hulevedet kulkevat kahdessa eri viemäröintijärjestelmässä. Vanhimmalla keskusta-alueella on sekaviemäröinti, jossa jäte-, sade- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Muualla käytössä olevilla erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille, kun taas sade- ja kuivatusvedet johdetaan maahan imeytettäväksi tai vesistöön eli ojien kautta tai suoraan Näsi- ja Pyhäjärveen ja pienempiin lampiin.

Hulevesi on pääasiallisesti puhdasta luonnonvettä, mutta likaantuu, kun siihen sekoittuu kaduilta öljyä, tiesuoloja, raskasmetalleja, torjunta-aineita ja eläinten jätöksiä. Laadultaan heikko hulevesi kuormittaa vesistöä, joten uudet ratkaisut ovat tervetulleita.

– Viime vuosina uusille asuinalueille, kuten Vuorekseen, on rakennettu hulevesille viivytyspaikkoja. Ojiin on tehty lampia tai vesi viedään kosteikkojen läpi, missä se suodattuu ja puhdistuu ennen kuin menee järveen, Laakkonen kertoo.

Mitä on hulevesi?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan yleensä myös perustusten kuivatusvedet. Hulevesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. 

huletalo

Hulevesien ohjautuminen hulevesiviemäröidyllä alueella
  1. Sadevedet kerätään katolta sadevesiviemäriin.
  2. Salaojavedet ohjataan tarkistuskaivon kautta perusvesikaivoon.
  3. Perusvesikaivoon kootaan kaikki tontin hulevedet ja perustusten kuivatusvedet.
  4. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärin liitoskaivoon, josta ne ohjautuvat puhdistamattomina vesistöön.
  5. Jätevesi ohjataan erillisessä järjestelmässään tarkistuskaivon kautta kunnalliseen jätevesiviemäriin ja jätevedenpuhdistamolle.
  6. Piharakenteisiin kannattaa valita vettä läpäiseviä materiaaleja asfaltin sijasta.