Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Kaupinojalta pian talousvettä

Kaupinojan pintavesilaitos valmistuu vuoden loppuun mennessä laajojen saneeraus- ja laajennustöiden jälkeen. Käynnissä on koekäyttö, jonka aikana prosessia testataan ja veden laatua optimoidaan. 

Lokakuussa alkoivat koeajot, joissa Näsijärven puhdistettua vettä ajoittain johdetaan vesijohtoverkostoon.

Käyttöönoton jälkeen Kaupinoja toimii toisena päävesilaitoksena Ruskon pintavesilaitoksen rinnalla.