Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vesi- ja jätevesimaksut nousevat

Käyttömaksut nousevat vuoden 2016 alusta yhteensä 4,5 prosenttia. Talousveden uusi arvonlisäverollinen käyttömaksu on 1,43 €/m3 (nyt 1,35 €/m3) ja jäteveden arvonlisäverollinen käyttömaksu 2,06 €/m3 (nyt 1,98 €/m3). Perusmaksuja korotetaan 5 prosenttia. Esimerkiksi omakotitalon arvonlisäverollinen veden perusmaksu on tammikuusta lähtien 8,35 €/kk (nyt 7,95 €/kk), kuten myös jäteveden perusmaksu.

Vaikka toimintaa on tehostettu, maksujen korotustarpeen aiheuttavat mm. lähes ennallaan pysyvä vedenmyynti ja lisääntyneistä investointitarpeista johtuva poistojen määrän nopea kasvu. Investointeihin sisältyvät mm. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus sekä vanhojen verkostojen uusiminen ja vesihuollon rakentaminen uusille kaava-alueille.

Maksut nousevat myös Pirkkalassa, sillä veden ja jäteveden käyttömaksut on sidottu Tampereen käyttömaksuihin kertoimella 1,20. Talousveden arvonlisäverollinen uusi käyttömaksu Pirkkalassa on 1,71 €/m3 (nyt 1,62 €/m3) ja jätevesi 2,47 €/m3 (nyt 2,38 €/m3). Uudet perusmaksut ovat Pirkkalassa samat kuin Tampereella.