Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Kuvassa 3D-malli pääosin kallion sisään rakennettavasta keskuspuhdistamosta.

Sulkavuoren puhdistamohanke etenee

Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamo rakennetaan Tampereen Sulkavuoreen. Tavoitteena on ottaa se käyttöön vuonna 2023. Hankkeessa on mukana Tampereen lisäksi viisi kuntaa: Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi, joiden jätevesistä käsitellään jo nykyään 96 prosenttia Tampereella.

Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke nytkähti uuteen vaiheeseen, kun Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti kesäkuussa siirtää sen yhtiömuotoiseen toimintaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:lle.

– Vetovastuu hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siirtyy vähitellen uudelle puhdistamoyhtiölle, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen.

Tällä hetkellä Tampereen kaupunki omistaa uuden puhdistamoyhtiön kaikki osakkeet. Yhtiö järjestää suunnatun osakeannin muille mahdollisille osakkaille eli Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnille vielä tämän vuoden aikana, kunhan ne ovat tehneet päätöksen osallistumisestaan. Kuntia on pyydetty ilmoittamaan asiasta lokakuun loppuun mennessä, mutta esimerkiksi Ylöjärven valtuusto päättää mukaantulosta vasta marraskuussa.

Osakeannissa viisi muuta kuntaa merkitsee osakkeita eli laittaa yhtiöön omaa pääomaa, jolla se pystyy toteuttamaan keskuspuhdistamon suunnitteluvaiheen.

Periaateratkaisut on lyöty lukkoon

Keskuspuhdistamon tarkennettu yleissuunnitelma valmistui syyskuun lopulla. Aiempaa yleissuunnitelmaa vuodelta 2011 päivitettiin vastaamaan tämän päivän tietoja ja rakennuskustannuksia. Puhdistamon periaateratkaisut on nyt lyöty lukkoon, ja niiden pohjalta laitoksen toteutusta suunnitellaan yksityiskohtaisesti.

Hankkeen kustannusarvio on noussut 257 miljoonasta eurosta 309 miljoonaan euroon. Siitä puhdistamon osuus on 230 miljoonaa ja siirto- ja purkulinjojen osuus 79 miljoonaa euroa. Noin 20 prosentin nousu johtuu monesta tekijästä.

– Nykyisille puhdistamoille tulevan jäteveden orgaanisen aineen ja fosforin pitoisuudet ovat nousseet selvästi vuodesta 2011, jolloin aiempi yleissuunnitelma tehtiin. Väkimäärä tulee ennusteiden mukaan kasvamaan jatkossa vielä 100 000 ihmisellä, joten uudessa puhdistamossa tarvitaan suunniteltua isompia puhdistusaltaita, mikä nostaa kallionlouhintakustannuksia, Pesonen selvittää.

Lisäksi nykyinen rakennuskustannusindeksitaso on noin kuusi prosenttia korkeampi kuin vuonna 2011.

Keskuspuhdistamon toteutussuunnittelu kestää vuoden 2016 loppuun saakka. Sen aikana suunnitelmat tehdään niin pitkälle, että niiden pohjalta voidaan pyytää urakkatarjoukset ja rakentaa puhdistamo.

Maastotutkimukset jatkuvat

Sulkavuoressa ja siirtolinjalla sen ja Viinikanlahden välillä maastoa on tutkittu jo pitkään; syksyn aikana maaperäolosuhteita vielä tarkennetaan ja tehdään mahdollisesti joitain kairauksia. Lisäksi kartoitetaan siirtolinjan läheisyydessä olevien omakotitalojen maalämpökaivojen sijaintia.

Keskuspuhdistamon asema-, yleis- ja maakuntakaavoitus on käynnissä, ja ympäristölupahakemus jätetään aluehallintovirastolle vuodenvaihteen tienoilla. Aikaa luvan käsittelyyn menee useita vuosia.

– Olemme laittaneet asioita liikkeelle rinnakkain, jotta saamme puhdistamohankkeen kokonaisajan minimoitua. Tavoitteena on saada lupa-asiat kuntoon niin, että viimeistään vuonna 2018 laitosta päästään louhimaan. Vuosi 2023 on realistinen käyttöönottovuosi, Pesonen toteaa.

Keskuspuhdistamolle toimitusjohtaja ja hallitus

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtajana on marraskuun alussa aloittanut diplomi-insinööri Timo Heinonen. Hän toimi aiemmin Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtajana.

Heinonen on pitkän linjan ammattilainen, joka on toiminut monipuolisesti vesihuollon eri tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän on tuttu mies Tampereella jo entuudestaan, sillä hän työskenteli 17 vuotta Tampereen Vedessä ennen siirtymistään Hämeenlinnaan.

– On hienoa palata Tampereelle 14 vuoden jälkeen ja alkaa viedä Keskuspuhdistamoa eteenpäin. Edessä on haasteellinen työ toteuttaa Pirkanmaan tärkein vesiensuojeluhanke ja ympäristöpanostus vuosikymmeniin, Heinonen sanoo.

Toimitusjohtajan lisäksi Keskuspuhdistamolle on nimetty hallitus, joka johtaa puhdistamon suunnittelutyötä ja määrittelee resurssit suunnittelutyöhön.

Hallitukseen kuuluvat Peter Löfberg (hallituksen puheenjohtaja), Lauri Väänänen, Pekka Nieminen, Kari Lahtinen ja Janne Salonen.

timo

Keskuspuhdistamoyhtiön toimitusjohtaja Timo Heinonen aloitti työnsä marraskuun alussa.