Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 2/2014

Tervehdys Vesitehtaalta

2 Paakkarinaytto syvays
Hyvä asiakkaamme! Tervetuloa tutustumaan taas ajankohtaisimpiin vesiasioihin tämän Tampereen Veden asiakaslehden myötä. Teemana on tällä kertaa energiatehokkuus, jonka eteen on myös Tampereen Vedessä tehty paljon töitä ja monia toimintoja on pystytty tehostamaan merkittävästi.

Veden käytön – etenkin lämpimän – vähentäminen puolestaan kuuluu jokaisen kotitalouden säästökeinoihin. Tampereen Vesi kannustaa asiakkaitaan siihen, vaikka se vesilaitoksen myyntiä alentaakin. Vesimäärän vähentyessä alenevat myös vesilaitoksen siitä riippuvaiset vedenpuhdistus- ja pumppauskustannukset.  Pitkän päälle myös investoinneissa syntyy säästöjä, kun laitosten ja verkostojen suurentamista voidaan lykätä aiottua myöhemmäksi. Säästyneet varat voidaan käyttää tällöin olemassa olevan verkostojen ja laitosten saneerauksiin. Siihen on Tampereellakin vielä tarvetta, vaikka laitokset ja verkostot ovatkin keskimääräistä paremmassa kunnossa.

Pirkanmaan keskuspuhdistamon toteutusorganisaatiosta ei ole vielä tätä kirjoitettaessa tehty Tampereen osalta päätöstä kaupunginhallituksessa. Päätöksen synnyttyä käynnistetään vesihuollon organisointia ja keskuspuhdistamon rahoittamista koskevat neuvottelut naapurikuntien kanssa. Uusi vesihuolto-organisaatio voinee aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Siihen saakka Tampereen Vesi toimii kaupungin liikelaitoksena nykyiseen tapaan.

Sulkavuoren kalliopuhdistamon suunnittelua on jatkettu kaupunginvaltuuston helmikuussa tekemän päätöksen pohjalta. Yleissuunnitelma tarkistetaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä ja koko toteutussuunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2016 aikana.

Rauhallista joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta kaikille lukijoille toimivien vesihuoltopalvelujen parissa! 

P.S. Muistathan, että kinkunpaisto- ja muilla rasvoilla voi saada tehokkaasti viemärin tukkoon – jopa omassa asunnossa. Rasvojen oikea paikka on biojäteastia.  

Pekka Pesonen

Toimitusjohtaja