Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Puhdistamoiden lopettamisen hankesuunnitelmat valmiina

Kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön vuonna 2025, Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoiden toiminta päättyy.

Toimintasuunnitelma puhdistamoiden toiminnan lopettamisen ja purkamisen edellyttämistä toimenpiteistä on jo tehty. Sen perusteella teetetään tarvittavat hakemukset, selvitykset, tutkimukset, luvat ja muut toimenpiteet, jotka tarvitaan laitoksen purkamiseen ja alueen saattamiseksi kuntoon. Myös puhdistamoiden voimassa olevat ympäristöluvat rauetetaan. Lopettamissuunnitelmissa on tehty yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Kaupunkikuvaan on tulossa suuri muutos. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1972 silloisen kaupungin laidalle. Raholan puhdistamo on rakennettu vuonna 1962. Kaupunki on kasvanut, ja Viinikanlahden puhdistamon tilalle rakennetaan uusi asuinalue.

Vanhojen puhdistamoiden purkutyöt on tarkoitus aloittaa heti, kun Sulkavuoren puhdistamo on otettu käyttöön. Purkutyöt kestävät arviolta vuoden ja sen jälkeen maa-alueita vielä kunnostetaan, kunnes tontit ovat tyhjiä. Viinikanlahteen jää alueita Keskuspuhdistamon käyttöön ja Raholaan tuloviemäri entiselle paikalleen.

Uudessa Sulkavuoren keskuspuhdistamossa käsitellään jatkossa Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.