Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Jätevesi kertoo koronaepidemiasta

Puhdistamattomasta jätevedestä tutkitaan koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää.

Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisessa tutkimuksessa, jossa seurataan koronaviruksen esiintymistä jätevesissä.

Seurannan avulla voidaan havaita koronaviruksen leviäminen sellaisillekin alueille, joilta ei ole vielä raportoitu tartuntoja. Tämä auttaa ennakoimaan taudin leviämistä ja voi antaa viranomaisille aiheen tehostaa epidemian torjuntatoimia.

– Toimitamme viikoittain Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle tulevasta jätevedestä pienen näyte-erän THL:n vesimikrobiologian laboratorioon tutkittavaksi. Siellä puhdistamattomasta jätevedestä tutkitaan koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää, kertoo tuotantojohtaja Riitta Kettunen Tampereen Vedeltä.

Seurannan avulla voidaan havaita koronaviruksen leviäminen sellaisillekin alueille, joilta ei ole vielä raportoitu tartuntoja.

RNA-testi kertoo, esiintyykö virusta viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa vai ei. Viruksen elinkyvystä tai tartuttavuudesta testi ei kuitenkaan kerro mitään.

– THL:n mukaan on epätodennäköistä, että koronavirus leviäisi jäteveden välityksellä. Jätevesi sisältää kuitenkin paljon muitakin taudinaiheuttajia, joilta suojaamme työntekijöitämme, Kettunen toteaa.

Koronaviruksen esiintyminen jätevedessä raportoidaan viikoittain viideltä puhdistamolta ja lisäksi 23 puhdistamolta 2-4 viikon välein. Kaikkiaan jätevesiseurannan piirissä on noin 60 prosenttia suomalaisten tuottamasta jätevedestä.

– Jätevesiä tutkimalla voidaan tuottaa tietoa kansanterveydestä. Tampereen Vesi on mukana myös valtakunnallisessa jätevesien huumeseurannassa, jonka kautta saadaan lisätietoa väestön huumeiden käytöstä, Kettunen kertoo.

Lisätietoa: thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sars-cov-2-jatevedenpuhdistamoilla/koronaviruksen-jatevesiseuranta