Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Uusi asiakastietojärjestelmä tuo sujuvuutta asiointiin
Uusi asiakastietojärjestelmä tuo sujuvuutta asiointiin
Ensi vuonna käyttöön otettavan asiakastietojärjestelmän Online-palvelu tarjoaa asiakkaalle nykyistä sujuvammat mahdollisuudet asiointiin. Kuvassa henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara ja järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo.

Uusi asiakastietojärjestelmä tuo sujuvuutta asiointiin

Ensi vuoden alkupuolella käyttöönotettava uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä sujuvoittaa vuorovaikutusta vesiasiakkaitten ja Tampereen Veden asiakaspalvelun välillä. 

Selkeä, helppokäyttöinen ja helposti hallittava. Näillä sanoilla järjestelmäasiantuntija Kari Koskelvuo kuvaa uutta, Tampereen Veden tarpeisiin suunniteltua asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää. Toimiva järjestelmä onkin koko asiakaspalvelun ydin, joten on tärkeää, että se tarjoaa luotettavasti kaikki vesiasioiden hoitamisessa tarvittavat ominaisuudet.

Uuden järjestelmän rakentaminen aloitettiin jo viime vuoden alkupuolella ja tänä syksynä sen käyttöä alettiin testata. Järjestelmän toimivuuteen ja sen tarjoamiin uusiin ominaisuuksiin ollaan tyytyväisiä.

Tietojen käsittely nopeutuu

Sen lisäksi että uusi järjestelmä tarjoaa asiakaspalveluhenkilöstölle sujuvamman työvälineen päivittäisiin sopimus-, laskutus- ja muihin töihin, myös asiakkaalle tarjotut palvelut ovat uudistuneet.

– Joustava ohjelma helpottaa asiakaspalvelun työtä nopeuttaen ja tarkentaen esimerkiksi asiakkaan tietojen käsittelyä. Nykyiseen järjestelmään verrattuna tulevassa järjestelmässä eri tietojen yhdistely on nopeampaa ja yhdellä kertaa saadaan kaikki asiakkaaseen liittyvät tarvittavat tiedot, Kari Koskelvuo kertoo.

Odotamme uudelta järjestelmältä etenkin helppoutta ja yksinkertaisuutta.

Asiakastietojärjestelmän Online-palvelut paranevat

Uudessa Online-palvelussa asiakas pääsee helposti näkemään esimerkiksi vedenkulutustietonsa ja vesilaskunsa.

– Käyttöpaikan vedenkäyttötiedoista pystyy myös tulostamaan erilaisia raportteja, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Maarit Rautavaara kertoo.

Tampereen Vedellä on noin 23 000 asiakasta Tampereella ja Pirkkalassa, ja yhtä monta vesimittaria. Vedenkäyttäjiä Tampereen Veden alueella on yli 250 000. Asiakkaat pystyvät itse seuraamaan omaa vedenkulutustaan omakotitaloissa, samoin taloyhtiöissä isännöitsijät.

Tulevaisuudessa siirrytään vaiheittain etäluettaviin vesimittareihin.

Vedenkulutuksen raportointi perustuu vielä toistaiseksi asiakkaan omaan aktivisuuteen siitä, kuinka usein hän päivittää mittarilukemansa palvelussa.

– Omaa vesimittarinlukemaa kannattaa seurata ja ilmoittaa se Online-palveluun säännöllisesti. Näin yllättävät muutokset kulutuksessa huomataan ajoissa ja mahdollisilta vesivahingoilta vältytään, neuvoo Rautavaara.

Laskutuksen sujuvuuden takia vedenkuluttajien tulisi ilmoittaa ajoissa kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista, kuten osoitteen, omistajan tai asukasluvun muutoksista. Nämä tiedot voi ilmoittaa helposti Online-palvelun kautta.

– Tulevaisuudessa siirrytään vaiheittain etäluettaviin vesimittareihin, jolloin tieto vedenkulutuksesta menee suoraan asiakastietojärjestelmään, Koskelvuo kertoo.

jarjestelma2 crop

Maarit Rautavaara kehottaa ilmoittamaan vesimittarinlukeman säännöllisesti uudessa Online-palvelussa.

Taustalla pitkä kehitystyö

Järjestelmätoimittajana on Solteq, jonka selainpohjainen asiakastiedon hallinnan ja laskutuksen inWorks-järjestelmä on suunniteltu nimenomaan vesihuollon tarpeisiin. Nykyinen järjestelmä Aqua on ollut käytössä 17 vuotta. Uuden järjestelmän kehitystyössä ovat olleet mukana kaikki Aqua-järjestelmää käyttäneet.

– Odotamme uudelta järjestelmältä etenkin helppoutta ja yksinkertaisuutta. Online-palvelu on kaksikielinen, palvelu tarjotaan suomeksi ja englanniksi, kertoo Koskelvuo.

Paperista eroon

Uusi järjestelmä tuo uudistuksia myös laskutukseen. Vesijohto- ja mittariasennuksia tekevät työntekijät saavat jatkossa työmääräyksensä sähköisesti mobiililaitteelle, jolloin sen tekeminen ja kuittaaminen nopeutuvat. Koskelvuo on syystäkin uudistukseen tyytyväinen.

– Tämän myötä siirrymme pikkuhiljaa kokonaan sähköiseksi ja pääsemme paperista eroon.

Järjestelmää kehitetään jatkossakin ja siihen voidaan liittää uusia palveluja. Esimerkiksi sopimusten sähköisen allekirjoituksen mahdollistamista selvitetään jo.

Uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä

  • Järjestelmän Online-palvelussa
asiakas voi tarkastella omia sopimus- ja laskutustietojaan.
  • Omasta vedenkäytöstä saa tulostettua erilaisia raportteja.
  • Vedenkäyttötiedot ovat ajan tasalla, kun vesimittarinlukema on ilmoitettu palveluun säännöllisesti.
  • Järjestelmän kehitys mahdollistaa myöhemmin mm. sopimusten sähköisen allekirjoituksen.
  • Kirjautuminen Online-palveluun tapahtuu suomi.fi-tunnistautumisen kautta.