Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Petri Jokela on Tampereen Veden historian viides toimitusjohtaja
Petri Jokela on Tampereen Veden historian viides toimitusjohtaja
Vedentuotanto ja jätevedenpuhdistus koukuttivat Petri Jokelan jo nuorena teekkarina 1980-luvulla.

Tervetuloa takaisin, uusi toimitusjohtaja

Kesäkuussa tehtäväänsä nimitetty Petri Jokela on Tampereen Veden historian viides toimitusjohtaja. Talossa hän on tuttu jo 2000 -luvun puolivälistä.

Joskus kipinä työuralle lähtee kesätöistä. Jyväskylässä kasvanut Petri Jokela palasi 1980-luvulla synnyinkaupunkiinsa Tampereelle opiskelemaan rakennustekniikan diplomi-insinööriksi ja työskenteli kesäharjoittelijana Keski-Suomen vesipiirissä. Tarkastajien mukana hän pääsi tutustumaan vedentuotantoon ja jätevedenpuhdistukseen – ja jäi koukkuun.

– Kun opinnoissa piti miettiä, mihin syventyy, valitsin vesi- ja ympäristötekniikan enkä ole sitä katunut. On mielekästä olla työssä, jossa tehdään ihmisille juomavettä ja pidetään ympäristöä kunnossa käsittelemällä jätevesiä.

Jokela toimi Tampereen Veden käyttöpäällikkönä vuosina 2005–2009 ja vastasi talousveden tuotannosta, jätevedenkäsittelystä ja laboratoriotoiminnasta. Hän myös johti tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:tä ensin osa-aikaisesti ja myöhemmin täyspäiväisesti. Vuonna 2015 urapolku vei Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n tekniseksi johtajaksi, mutta työ Tavasen toimitusjohtajana jatkui ja jatkuu edelleen.

Toiminta muuttuu lähivuosina

Tampereen Veden vahvuuksiksi Jokela nostaa erityisesti ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilöstön sekä vesihuoltoverkon suhteellisen hyvän kunnon pitkäjänteisen saneeraamisen tuloksena.

– Täällä on tehty pitkiä työuria, ja nyt on tulossa paljon eläköitymisiä. Olemme palkanneet uusia osaajia ja rekrytointi jatkuu. Varaudumme etukäteen siihen, että toiminta muuttuu merkittävästi, kun Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon Sulkavuoren puhdistamo aloittaa vuonna 2024. Silloin Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamot lopettavat ja jätevedenpuhdistus jää pois Tampereen Vedeltä.

Keskuspuhdistamo on ollut hyvin Tampereen Vesi -vetoinen hanke, ja yhteistyö sen tiimoilta on tiivistä. Tampereella käsitellään mukana olevien kuntien jätevedet jo nyt Lempäälää ja Vesilahtea lukuun ottamatta.

Tekopohjavesihanke nytkähti eteenpäin

Myös vedenhankinnan kehittäminen työllistää tuoretta toimitusjohtajaa. Siihen liittyvistä merkittävistä investoinneista osa on jo käynnissä ja osa tulossa.

– Kaupinojan pintavesilaitoksen saneeraus jatkuu vielä vuonna 2019. Toisena päävedenottamona toimivan laitoksen kapasiteettia lisätään nykyisestä ja toimintavarmuutta parannetaan, sillä ne eivät vielä ole sillä tasolla, jota edellytämme, Jokela kertoo.

Tampereen toisena päävedenottamona toimiva Ruskon vedenpuhdistuslaitos alkaa tulla elinkaarensa päähän. Vuonna 1972 rakennettua laitosta on jo saneerattu useaan otteeseen. Sen tulevaisuuteen ja alueen koko vedenhankintaan ja -käsittelyyn liittyy olennaisesti pitkään suunnitteilla ollut seudullinen tekopohjavesihanke.

Jos ja kun Tavasen tekopohjavesilaitos toteutuu, raakavesi ei tule Ruskon laitokselle enää suoraan Roineesta vaan Rusko toimii tekopohjaveden jälkikäsittelylaitoksena.

Elokuun lopussa korkein hallinto-oikeus (KHO) totesi, ettei Kangasalle suunnitellusta tekopohjaveden tuotantoalueesta ole merkittävää haittaa Natura-alueelle.

– KHO palautti hakemuksen käsiteltäväksi aluehallintovirastolle, joten menee vielä muutama vuosi ennen kuin saamme lainvoimaisen päätöksen. Suhtaudun hyvin positiivisesti jatkokäsittelyyn ja uskon, että saamme myönteisen lupapäätöksen, Jokela jatkaa.

Pälkäneelle kaavailtu tekopohjaveden tuotantoalue ei saanut lupaa, koska KHO:n mukaan Natura-vaikutusten arvioinnissa on epävarmuutta. Pälkäneen alueen osalta suunnitelmaa on muutettava.

Edessä entistä parempi tulevaisuus

Tampereen Vesi täyttää marraskuussa 120 vuotta. Miltä sen tulevaisuus näyttää vaikkapa 20 vuoden kuluttua?

– Toiminta on kehittynyt edelleen, ja nautimme niistä panostuksista, joita nyt teemme jätevedenkäsittelyyn ja vedenhankintaan. Toimintavarmuus ja riskien hallinta korostuvat entisestään.

Seudullinen yhteistyö tulee jatkossa kasvamaan entisestään ja vesijohtoverkot ylittävät ehkä jo seutukuntien rajoja.