Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vuosien varrelta

Jäteveden tutkinta alkoi 1960-luvulla

Raholan jätevedenpuhdistamolla alkoi kaupungin katuosaston jätevesilaboratorion toiminta vuonna 1964. Puhdistamon ohella laboratorio tutki teollisuuden jätevesipäästöjä sekä vesistöstä otettuja näytteitä. Vuonna 1968 laboratorio muutti Raholasta Hatanpäälle, ja Viinikanlahden puhdistamon valmistuttua 1972 sen tehtävät lisääntyivät. Vuonna 2015 jätevesilaboratoriossa tutkittiin 3133 näytettä, joista tehtiin yhteensä 12 215 määritystä. Puhdasta vettä tutkitaan erikseen Tampereen Veden puhdasvesilaboratoriossa.

Petri Juuti ja Tapio Katko:
Ernomane vesitehras – Tampereen kaupungin vesilaitos 1835–1998, Tampere 1998