Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Etäluettava mittari tarkkailee veden kulutusta myös vuotojen näkökulmasta.

Etäluettavat vesimittarit kokeiluun

Tampereen Vesi on asentanut kokeeksi etäluettavia vesimittareita muutamaan kiinteistöön Tampereella.

Tavoitteena on kerätä kokemuksia uuden tekniikan hyödyistä.

– Etäluettavat mittarit ovat vielä jonkin verran hintavampia kuin perinteiset. Siksi haluamme selvittää, millaisia hyötyjä niillä voidaan saada verrattuna nykyisin käytössä oleviin vesimittareihin, ennen kuin tekniikka otetaan laajempaan käyttöön, kertoo toimistorakennusmestari Jarmo Niittyniemi Tampereen Vedestä.

Jos kokemukset ovat hyviä, etäluettavien mittareiden käyttöä harkitaan laajemmassa mittakaavassa. Kun kiinteistössä on etäluettava mittari, asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa vesimittarin lukemia vesilaitokselle, vaan ne luetaan ainakin kokeilun alkuvaiheessa ohiajavasta autosta. Etäluettavien mittareiden tiedot on myös mahdollista saada suoraan vesilaitokselle kiinteän verkon kautta.

– Etäluettavien mittarien avulla olisi mahdollista siirtyä toteutuneen käytön mukaiseen laskutukseen. Silloin ei tarvittaisi enää arviolaskuja, hyvityksiä ja lisälaskuja, Niittyniemi kuvailee.

Mittarin etäluentalaite antaa ilmoituksen, jos veden kulutus ei missään vaiheessa vuorokautta katkea. Tämä voi paljastaa esimerkiksi vesivuodon ajoissa. Mittarin keräämistä tiedoista voidaan myös jälkikäteen tarkistaa, milloin vettä on kulunut tavallista enemmän.

Niittyniemi muistuttaa, että vesimittarin lukemia kannattaa seurata itsekin säännöllisesti – oli mittari etäluettava tai perinteinen malli. Vedenkulutuksen äkillinen kasvu voi kertoa piilevästä vesivuodosta.