Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Vuodot tukkoon

”Vesijohtovuoto Palokallion alueella korjattu. Vesijohdossa havaittiin vuoto torstaina 5.3. aamupäivällä Palokallionkatu 20 kohdalla. Korjaustyöt ovat valmistuneet, ja vedenjakelu alueella on palautunut normaaliksi.”

 Tiedote Tampereen Veden nettisivuilla kertoo, että jälleen yksi putki on saatu korjattua. Runko- tai tonttiputki vuotaa keskimäärin joka neljäs päivä jossain päin kaupunkia. Joko putken materiaali pettää tai maa putken ympärillä elää ja rikkoo sen voimallaan.

– Vuoto ei aina näy ulospäin, sillä vesi voi mennä viemäreihin tai imeytyä maahan. Joskus putki voi vuotaa pikkuhiljaa pitkänkin aikaa, ja vesilaitos olettaa, että kyse on normaalista vedenkulutuksen lisääntymisestä, kertoo verkostopäällikkö Pekka Laakkonen.

Ruskon vedenpuhdistamon valvomossa käytönvalvojat tarkkailevat tietokonenäytöiltä niin puhdistusprosessia kuin verkoston vedenkulutusta kellon ympäri. Jos jälkimmäisessä näkyy yllättävä piikki, herää epäilys putkivuodosta.

Vuotoja paljastuu myös "salakuuntelun" kautta. Keskikaupungilla on putkistojen venttiileihin asennettu kiinteitä ääniloggereita, joiden mikrofonit kuuntelevat putkiston ääniä ja välittävät tiedon vuodoista johtuvista äänipoikkeamista langattomasti vesilaitokselle. Muu verkosto pyritään tutkimaan vuosittain siirrettävillä ääniloggereilla ja etsimällä vuotoja korrelaattorin avulla.

– Myös asukkaat ja ohikulkijat ilmoittavat vuodoista soittamalla vikanumeroomme. Se on hyvä asia, sillä emme ehdi joka paikkaan. Olemme kuin palokunta, aina lähtövalmiudessa, Laakkonen sanoo.

Ensin tarkka vuotokohta selville

Vuodon sattuessa työajalla kaksi vuodonetsijää eli kuuntelijaa lähtee paikantamaan sen tarkkaa sijaintia. Paikka, josta vesi pulppuaa, ei välttämättä ole sama, josta putki on mennyt rikki. Maa vuotokohdalla ei ehkä läpäise vettä esimerkiksi saven takia, ja vesi etsii tiensä ulos toisaalta. Mitä tarkemmin vika paikannetaan, sitä vähemmän tarvitaan kaivutyötä – ja sitä nopeammin vuoto korjataan.

– Kuuntelijoilla on tietokone, josta löytyy tieto putken materiaalista ja pituudesta kahden venttiilin välillä, sekä korrelaattori, jonka lähettimen ja vastaanottimen he laittavat venttiilien väliin. Laite hakee äänen avulla vuotokohdan metrin tarkkuudella, Laakkonen selvittää.

Kuuntelijat ilmoittavat tarkan paikan työnjohdolle, joka katsoo sen verkkotietojärjestelmästä eli sähköisestä kartasta. Siitä löytyvät tiedot koko vesijohtoverkostosta, putkien läpimitoista ja materiaaleista sekä sopimusasiakkaiden nimet. Sähköinen kartta on aina ajan tasalla toisin
kuin paperikartta.

Turvallisuus korostuu

Seuraavaksi vuotopaikalle lähtee työryhmä, kaivinkone ja kuorma-auto. Mukana on niin perinteisiä työkaluja kuin tablettitietokone, josta löytyy sähköinen kartta. Kaapelikartoista selvitetään mahdolliset tietoliikenne- ja sähkökaapelit. Alue eristetään niin työntekijöiden kuin liikenteen
ja jalankulkijoiden turvallisuuden vuoksi. Pahimmissa tapauksissa maa vuotokohdan lähellä voi pettää, jos vesi on kuljettanut soran pois.

Vedenkulku vaurioituneessa putkessa katkaistaan sulkemalla venttiilit vuotokohdan molemmin puolin, sillä kaivanto on helpompi ja turvallisempi tehdä kuivana. Laakkosen mukaan normaali vuoto saadaan korjattua noin kahdeksassa tunnissa. Vaurioitunut putki joko vaihdetaan uuteen tai vuoto tukitaan putken ympärille asennettavalla pannalla.

Mikäli vuoto havaitaan päivystysaikana, paikalle hälytetään työryhmä vaikka kesken unien kotoa. Jokainen vuoto tutkitaan, mutta pienet vuodot voivat odottaa korjausta seuraavaan aamuun.

Asiakkaille nopeasti tietoa vesikatkoista

Tampereen Vesi tiedottaa havaituista vuodoista ja korjauksista häiriötiedotteella vikanumerossaan (ympärivuorokautinen maksuton numero 0800 90 172). Automaattisessa viestissä kerrotaan, missä vuoto on, kuinka kauan vedenjakelukatko kestää ja missä mahdollinen varavedenjakelupiste sijaitsee. Isoimmista vuodoista tiedotetaan vesilaitoksen nettisivulla (www.tampereenvesi.fi) työaikana.

– Lisäksi pyrimme omakotitaloalueilla ilmoittamaan asukkaille vesikatkoista käymällä joka ovella. Yöllä ei ketään kuitenkaan herätellä, Laakkonen lisää.

 

Toimi näin jos huomaat vian vesihuoltoverkossa:

1. Ilmoita veden jakeluun, putkirikkoihin ja viemäritukoksiin liittyvistä vioista Tampereen Veden maksuttomaan vikanumeroon 0800 90 172. Palvelu toimii kellon ympäri.

2. Soita heti, kun epäilet vuotoa. Putkirikko voi näkyä esimerkiksi kirkkaan veden tulvimisena kadulla tai maastossa. Yksikään soitto ei ole turha, vaan sillä voidaan estää isoja vahinkoja.

3. Mikäli vuoto on jo tiedossa, vikanumerosta kuuluu tiedote, joka kertoo vuotopaikan, vedenjakelukatkon keston ja mahdollisen varavedenjakelupisteen sijainnin.