Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Verkostonrakentajilla pitää kiirettä

Kesällä 2015 Tampereen Vesi rakentaa uutta ja saneeraa vanhaa vesijohto- ja viemäriputkistoa eri puolilla kaupunkia.

 Kaivinkoneet ja asentajat pääsivät lauhan talven jälkeen aikaisin vesihuoltoverkoston rakennustöihin. Tampereen Vesi rakentaa kesällä 2015 uutta vesijohto- ja viemäriputkistoa ja saneeraa vanhaa eri puolilla kaupunkia.

Tampereen kaupungin panostus uusiin asuinalueisiin näkyy paineina laajentaa vesihuoltoverkostoa. Vesilaitoksen väellä riittää töitä lähes ruuhkaksi asti.

– Taantuma ei näy ainakaan vesihuollon rakentamisessa ja saneeraamisessa, naurahtaa Tampereen Veden rakennuttamispäällikkö Petri Pulli työkiireidensä keskellä.

Työn alla on useita isoja monivuotisia vesihuollon uudiskohteita. Suurin niistä on jo pitkään ollut Vuores, jossa parhaillaan rakennetaan vesijohto- ja viemäriverkostoa kaavoitetulle Isokuusen alueelle. Noin 4 000 asukkaalle suunniteltu uusi alakeskus sijaitsee Vuoreksen pohjoisosassa Särkijärven ja asuntomessualueen välissä. Myös siitä muutaman kilometrin päässä sijaitsevalla uudella Lintuhytin asuinalueella Ruskontien eteläpuolella rakennetaan vesihuoltoverkostoa.

– Vuoreksen suunnalla jatkuu lisäksi mittava putkilinjojen veto Sääksjärven suuntaan kohti Multisiltaa ja Peltolammia. Hanke liittyy eteläisen alueen vesihuollon kehittämiseen, Pulli lisää.

Kaupungin länsipuolella isoin uudiskohde on edelleen Niemenrannan laaja alue Lielahdenkadun ja Näsijärven rannan välissä. Töitä riittää vielä moneksi vuodeksi.

Rakennettu ympäristö asettaa haasteita

Edellä mainitut uudiskohteet eivät Pullin mukaan juuri haittaa liikennettä tai jalankulkijoita. Sen sijaan esimerkiksi verkostotyöt Itä-Tampereella Tasanteella aiheuttavat liikennejärjestelyjä.

– Rakennamme Tasanteenkadun alle kahta uutta paineviemäriä ja kahta uutta vesijohtoputkea vajaan kilometrin verran Olkahiseen päin. Toinen kevyen liikenteenväylä jää pois käytöstä. Työt Tasanteenkadulla vaikuttavat myös tiellä ajamiseen.

Uudet putket parantavat Tasanteen ja Olkahisen viemäreiden välityskykyä. Samalla varaudutaan turvaamaan Tarastenjärven ja pohjoisen alueen tulevia vesihuoltotarpeita.

Viime kesänä Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokselta vedettiin uutta päävesijohtoa Tampereen yliopistollisen sairaalan suuntaan Teiskontielle asti. Nyt linjausta jatketaan kilometrin verran kohti Hakametsän jäähallia, Sammon valtatietä ja Hervannan valtaväylää. Poraustyöt Teiskontien ali Tampereen ammattikorkeakoulun kohdalla saattavat jonkin aikaa häiritä kulkijoita ja pyöräilijöitä kevyenliikenteen väylällä. Lisäksi loppukesällä tai syksyllä alkaa päävesijohdon rakentaminen Kaupin vedenottamolta vesitornille päin.

Isojen kohteiden rakentaminen valmiiseen ympäristöön tuo mukanaan omat haasteensa. Työt joudutaan tekemään ahtaissa paikoissa, ja niistä aiheutuu alueen asukkaille ja liikenteelle haittoja.

– Monesti joudumme myös viemään putkia sellaisiin maaperäolosuhteisiin, jotka eivät välttämättä ole kaikkein otollisimpia rakentamiselle. Esimerkiksi maaperässä voi olla pehmeikköjä, mikä vaatii kalliimpia rakentamisratkaisuja.

Rakentamattomalla alueella puolestaan otetaan huomioon muun muassa luonto- ja ympäristöarvot, Petri Pulli selvittää.

Koskaan ei etukäteen tiedä varmasti, missä töitä tehdään, sillä vuoto- tai viemäritutkimuksissa voi paljastua äkillisiä saneerauskohteita.

Keskustassa vain vähän saneeraustöitä

Tampereen Vesi pitää hyvää huolta kaupungin noin 2 000 kilometrin pituisesta vesijohto-, viemäri- ja sadevesiviemäriverkostosta. Toimitusvarmuus ja puhtaan veden hyvä laatu varmistetaan putkien säännöllisellä huollolla ja saneerauksella.

Tänä vuonna Tampereen ydinkeskustassa voi vesihuoltoverkostotöiden suhteen liikkua häiriöttä; suunnitteilla ei ole mittavia saneerauksia. Isot päävesijohdon siirtotyöt Kyttälässä valmistuivat jo viime kesänä, ja nyt alueella saneerataan vain jotain pienempiä kohteita.

– Koskaan ei kuitenkaan etukäteen tiedä varmasti, missä töitä tehdään, sillä vuoto- tai viemäritutkimuksissa voi paljastua äkillisiä saneerauskohteita, Pulli muistuttaa.

Länsi-Tampereella jatkuu aluesaneeraus

Tampereella aloitettiin alueelliset verkostosaneeraukset jo parikymmentä vuotta sitten, ja verkostoa on systemaattisesti käyty läpi kaupunginosa kerrallaan. Uusittujen putkien elinikä on noin sata vuotta, ellei routa vaurioita niitä.

Kaupungin itäiset osat on saneerattu, ja työt keskittyvät nyt länsipuolelle. Ylä-Raholassa jatkuu viime kesänä aloitettu kaksivuotinen projekti, jossa putkien lisäksi uudistetaan katurakenteita Tampereen Infran kanssa. Raholassa ja Hyhkyssä puolestaan uudistetaan viemäriverkostoa.

Sujutus on kaivamista nopeampaa

Putkisaneeraukset tehdään usein niin sanotulla No-dig -menetelmällä, jossa putkea ei kaiveta esiin vaan maahan tehdään noin sadan metrin välein kaivantoja. Uusi putki vedetään vetolaitteella – sujutellaan – vanhan putken sisään, joka hajoaa maan sisään. Sujutus lyhentää työhön kuluvaa aikaa ja
aiheuttaa vähemmän haittoja liikenteelle kuin kadun kaivaminen auki koko putken pituudelta.

– Oli kyse sitten saneerauksesta tai uudiskohteista ja mistä työmenetelmästä tahansa, toivomme taas kerran autoilijoilta, pyöräilijöiltä, jalankulkijoilta ja asukkailta malttia, rauhallisuutta ja ymmärrystä, huikkaa Petri Pulli ja käy purkamaan pöydälle kertynyttä työpinoa.

Rakentajat

Tiesitkö?

Tampereella on...

...yli 780 kilometriä vesijohtoa

...noin 700 kilometriä jätevesiviemäriä

...yli 600 kilometriä sadevesiviemäriä

kartta 

Verkostoinvestoinnit 2015

1. Isokuusen asuinalue

2. Lintuhytin asuinalue

3. Vesihuoltolinja välillä Rusko – Sääksjärvi

4. Huppionmäki

5. Kauhakorvenkadun vesihuoltolinja Saarenmaankadulle saakka

6. Korkinmäen alueen saneeraukset

7. Väinämöisenkadun jätevesiviemärin saneeraus

8. Kalevanrinteen kaava-alue

9. Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos:

• Päävesijohto Tekunkatu – Hippospuisto

• Päävesijohto Kaupin vesitornille

10. Rauhaniementien vesihuoltolinjan rakentaminen

11. Huikkaan alueen vesijohtosaneeraus

12. Atalan alueen vesijohtosaneeraus

13. Olkahisten alueen sadevesiviemäröinti

14. Vesihuoltolinja Atala - Tasanne - Olkahinen 2 km, Tasanteenkatu

15. Vesihuoltolinja Nurmen pumppaamo – Kaitavedentie sekä uuden jäteveden pumppaamon rakentaminen

16. Niemenrannan asuinalue

17. Lamminpään vesihuollon saneeraus

18. Raholan alueen saneeraukset

19. Nokiantien vesihuollon uusiminen Tykkitienkadun kohdalla

Näiden kohteiden lisäksi Tampereen Vesi voi tarvittaessa uusia vesihuollon verkostoja muillakin alueilla. Työkohteista tiedotetaan Tampereen Veden ja Tampereen kaupungin internetsivuilla ja muissa tiedotusvälineissä.