Esteettömyysvalinnat

Skip to main content
Keskusjätevedenpuhdistamon on tarkoitus aloittaa toimintansa 2020-luvun alkupuolella.

Sulkavuoren keskuspuhdistamon suunnittelu vauhdissa

Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaisi, kun Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamolle valittiin suunnittelijat.

Keskuspuhdistamohanke etenee monella rintamalla. Tammikuussa Tampereen Vesi valitsi suunnittelijat, jotka laativat keskuspuhdistamon sekä sen siirto- ja purkulinjojen toteutussuunnitelman.

Hankinta jaettiin neljään osatehtävään. Kalliopuhdistamon ja lietteenkäsittelyn yleissuunnitelman tarkistuksesta ja toteutussuunnittelusta vastaa Konsortio Ramboll Finland Oy ja Saanio & Riekkola Oy, joka sai tehtäväkseen myös siirto- ja purkulinjojen yleissuunnitelman tarkistuksen ja toteutussuunnittelun. Puhdistamon kalliorakenteet suunnittelee Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. Pääsuunnittelijana toimii Konsortio FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Pöyry Oy.

– Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Laadun painotus oli 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia. Suunnittelu maksaa noin viisi miljoonaa euroa, ja siihen käytetään noin 60 000 työtuntia, eli kyse on varsin mittavasta työstä, kertoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen.

Kalliotutkimukset jatkuvat

Keskuspuhdistamo rakennetaan kallion sisään. Kallioperän laatua tutkittiin tarkasti jo esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa, ja talven aikana tehtiin täydentäviä kalliotutkimuksia niin Sulkavuoressa kuin tunnelilinjalla Viinikanlahden Sulkavuoren välillä. Niissä kartoitettiin kallion pintaa ja ruhjevyöhykkeitä etenkin Vihiojalla, jossa kallio on syvemmällä kuin muualla.

– Tarkentavat tutkimukset jatkuvat edelleen pääosin kevyemmillä laitteilla, joten kalliota ei juuri enää tarvitse porata. Jos joudumme menemään yksityisalueille, otamme aina yhteyttä etukäteen, Pesonen lisää.

Keskuspuhdistamohankkeesta jo alkuvaiheessa pois jättäytynyt Nokia selvitteli mukaantuloa uudelleen alkuvuoden aikana. Mukaantulo olisi edellyttänyt muiden osakkaiden hyväksyntää ja sopimista kustannustenjaosta sekä mahdollisesti ympäristönvaikutusten arvioinnin (yva) tekemistä uudelleen.

Nokia on nyt kuitenkin päätymässä oman puhdistamon rakentamiseen.

Tarkentavat tutkimukset jatkuvat edelleen pääosin kevyemmillä laitteilla, joten kalliota ei juuri enää tarvitse porata.

Asukastilaisuus hankkeesta

Keskuspuhdistamohankkeesta järjestettiin ensimmäinen asukastilaisuus 20.4. ensisijaisesti Koivistonkylän ja Rautaharkon asukkaille. Tilaisuudessa keskusteltiin asukkaiden kanssa suunnittelun lähtökohdista ja vaiheista, maastotutkimuksista ja aikatauluista. Laajempi yleisötilaisuus järjestetään alkusyksystä, kun suunnitelmista on olemassa luonnokset.  Tavoitteena on käynnistää uusi keskusjätevedenpuhdistamo 2020-luvun alkuvuosina.