Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Seudullisen vesihuollon yhteistyö

Tampere neuvottelee parhaillaan Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kanssa keskusjätevedenpuhdistamon organisaatiomallista. Neuvottelut Nokian mukaantulosta koko hankkeeseen käydään erikseen.

Esillä on vahvasti ollut seudullisen jätevesiyhtiön, Keskuspuhdistamo Oy:n, perustaminen. Se toteuttaisi keskuspuhdistamohankkeen ja laskuttaisi osakaskuntia jätevesien puhdistuksesta toimitetun jätevesimäärän mukaan. Kuntien nykyiset vesihuoltolaitokset jatkaisivat toimintaansa. Puhdistamoyhtiö perisi saman maksun kaikista puhdistamolle tulevista jätevesikuutioista.

Yhtiön johtamisjärjestelyistä, siirtolinjojen rakentamisen kustannusosuuksista, perittävistä korvauksista ja muista ehdoista sovittaisiin erikseen. Yhtiö voisi mahdollisesti myöhemmin hoitaa koko seudullisen vesiliiketoiminnan.

Vaihtoehtona on myös nyt liikelaitoksena toimivan Tampereen Veden yhtiöittäminen. Uusi yhtiö tarjoaisi vesihuollon palveluita myös naapurikunnille.