Esteettömyysvalinnat

Skip to main content

Pääkirjoitus 1/2015

Kevätterveiset Vesitehtaalta

2 Paakkarinaytto syvays

Hyvä asiakkaamme! Tervetuloa vesihanan ja viemärin toiselle puolelle tutustumaan mielenkiintoisimpiin vesiasioihin tämän Tampereen Veden asiakaslehden myötä. Lehden löydät myös nettiversiona kotisivuiltamme.

Vesihuollon verkostoja rakennetaan jälleen eri puolilla kaupunkia. Noin puolet kohteista on uusien putkistojen viemistä laajeneville asuin- ja teollisuusalueille. Toinen puoli rahoista käytetään vanhojen verkostojen uusimiseen – se on välttämätöntä, jotta palvelu pystytään toimittamaan nykyisillekin asiakkaille putkirikkojen sitä estämättä.

Suurin yksittäinen rakentamiskohde on kuitenkin tänä vuonna loppusuoralle saatava Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus, joka nielaisee vuoden investointibudjetista yksinään kolmasosan. Kerromme myös kehittämästämme Vellamo-palvelusta, joka kertoo reaaliaikaisesti veden laadun omalla asuntoalueellasi.

Pirkanmaan keskusjätevedenpuhdistamon suunnittelua Sulkavuoreen jatketaan. Yleissuunnitelman tarkistus valmistuu kesäkuussa ja heti sen jälkeen käynnistyvä toteutussuunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa jo tiedetään, että Sulkavuoren kalliotila riittää hyvin puhdistamon toteuttamiseen. Myös se on selvinnyt, että uudesta puhdistamosta on tehtävä aiemmin suunniteltua suurempi: nykyisten puhdistamoiden toteutunut jätevesikuormitus on kasvanut ennusteita selvästi enemmän ja mitoitusvuoteen 2040 mennessä asukkaita tulee noin 100 000 lisää. Keskuspuhdistamon toteutusorganisaatiota valmistellaan jätevesien puhdistukseen Sulkavuoressa keskittyvän  seudullisen yhtiön pohjalta. Neuvottelut yhtiöön mukaantulon ehdoista,
kustannustenjaosta ja rahoituksesta ovat parhaillaan menossa kuuden hankkeessa mukana olevan kunnan kesken.

Lisäksi selvitettiin, onko Nokian kaupungin jälki-ilmoittautuminen hankkeeseen vielä mahdollista, vai toteuttaako se oman puhdistamonsa voimassa olevien päätöstensä ja langenneiden lupavelvoitteidensa mukaan. Uusi vesihuolto-organisaatio voinee aloittaa toimintansa aikaisintaan vuoden 2016 alussa. Siihen saakka Tampereen Vesi toimii kaupungin liikelaitoksena nykyiseen tapaan.

Aurinkoista kesää kaikille lukijoille toimivien vesihuoltopalvelujen parissa!

 

Pekka Pesonen

Toimitusjohtaja