VesitehrasLogo

Tampereen veden asiakaslehti

1/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.
Tekopohjavesihankkeen toimilupapäätös

Aluehallintoviraston tavoitteena on antaa vuoden loppuun lupapäätös Tavasetekopohjavesihankkeen vesilain mukaisesta luvasta koskien Kangasalle sijoittuvia tuotantoalueita.

Vuonna 2018 Korkein hallinto-oikeus totesi lupa-asiasta tehdyssä päätöksessä, etteivät Natura-arvot Kangasalan alueella vaarannu eikä luonnonsuojelulain mukaista estettä hankkeelle siten ole.

Pälkäneen tuotantoalueen osalta Korkein hallinto-oikeus totesi Natura-vaikutusarviossa olevan epävarmuutta. Pälkäneen tuotantoalueen osalta suunnitelmaa oli muutettava. Aluehallinto-viraston käsittelyä varten lupahakemus jaettiin kahteen osaan (Kangasala ja Pälkäne).

Pälkäneen tuotantoalueella Tavase Oy on muuttanut suunnitelmaa ja jättänyt toukokuussa 2019 muutetun lupahakemuksen aluehallintovirastoon. Pälkäneen tuotantoalueita koskevan lupahakemuksen aluehallintovirasto kuuluttanee talvella ja antanee lupapäätöksen keväällä 2020.

Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokelan mukaan lupapäätös selventää asioita.

– Hankkeen kannalta nämä ovat erittäin hyviä uutisia. Hankkeen etenemisestä on ollut epätietoisuutta ja pitkään odotettu lupapäätös on lopultakin tulossa, kommentoi Jokela.

vesitehras kansi 2021 01

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa