VesitehrasLogo

Tampereen veden asiakaslehti

1/2021

Huom! Sinulla on käytössäsi Internet Explorerin vanha versio. Tämä nettilehti on optimoitu Explorerin uudemmille versioille. Suosittelemme selaimen päivitystä myös tietoturvasyistä.

Tampere, Pirkkala, Kangasala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Vesilahti ovat mukana Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeessa, jonka tarkoituksena on käsitellä keskitetysti niiden jätevedet uudessa kalliopuhdistamossa. Hankkeen rahoitukseen liittyy kiinteästi selvitys puhdistamon toteuttavasta organisaatiosta, joksi on ensisijaisesti kaavailtu kuntien yhteistä seudullista vesihuoltolaitosta.

Mikäli yhteisestä vesihuoltolaitoksesta syntyy myönteinen päätös, niiden nykyiset liikelaitosmuotoiset vesilaitokset – mukaan lukien Tampereen Vesi – lakkautetaan. Tilalle perustetaan kuntien omistama osakeyhtiömuotoinen vesihuoltolaitos, joka toimittaa vesihuoltopalvelut liittyjille asti.

Tavoitteena on saada aikaan sopimukset kuntien kesken vuoden 2014 aikana ja aloittaa seudullisen vesihuoltolaitoksen toiminta vuoden 2015 alussa.

Jos seudullista vesihuoltolaitosta ei synny, yhtenä vaihtoehtona on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toteuttaisi keskuspuhdistamon.

vesitehras kansi 2021 01

TK mediatalo - Asiakaslehti verkossa